undergraduate thesis
Istraživanje organizacijske kulture odabranog javnog poduzeća

Sidonija Mećava (2018)
College of Economics , Entrepreneurship and Managemnet Nikola Šubić Zrinski