undergraduate thesis
Poslovna komunikacija u međunarodnom okruženju

Marijana Šušak (2018)
College of Economics , Entrepreneurship and Managemnet Nikola Šubić Zrinski