undergraduate thesis
Upravljanje rizicima povezanima sa fizičkom sigurnošću na primjeru odabranog poduzeća

Danijel Josić (2017)
College of Economics , Entrepreneurship and Managemnet Nikola Šubić Zrinski