undergraduate thesis
Upravljanje operativnim rizicima na primjeru odabranog poduzeća

Anamarija Župan (2017)
College of Economics , Entrepreneurship and Managemnet Nikola Šubić Zrinski