master's thesis
Pružanje turističkih usluga na primjeru odabranog poduzeća

Josipa Martulaš (2017)
College of Economics , Entrepreneurship and Managemnet Nikola Šubić Zrinski