undergraduate thesis
Uloga društvenih medija u nogometu i utjecaj na navijače

Sunčana Bukić Lulić (2017)
College of Economics , Entrepreneurship and Managemnet Nikola Šubić Zrinski