undergraduate thesis
Ispitivanje utjecaja smjenskog i noćnog rada na kvalitetu života

Dino Hasanbegović (2015)
College of Economics , Entrepreneurship and Managemnet Nikola Šubić Zrinski