master's thesis
Analiza investicijskih fondova na primjeru odabrane banke

Monika Bobinac Filipčić (2017)
College of Economics , Entrepreneurship and Managemnet Nikola Šubić Zrinski