undergraduate thesis
Analiza i usporedba poslovanja te zadovoljstva korisnika na primjeru dvaju odabranih poduzeća

Franciska Štarkelj (2017)
College of Economics , Entrepreneurship and Managemnet Nikola Šubić Zrinski