undergraduate thesis
Nasilje na radnom mjestu u korelaciji sa otežanim upravljanjem ljudskim resursima u turističkom sektoru

Lea Prevendar (2017)
College of Economics , Entrepreneurship and Managemnet Nikola Šubić Zrinski